Co vše musíme udělat pro správnou změnu výboru?

ÚvodPoradnaČasto kladené dotazyCo vše musíme udělat pro správnou změnu výboru?

Níže uvedené zaslat nebo podat na Krajský soud v Plzni:

  1. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku – na daných formulářích (zapisovaný-vymazávaný) + v odd. VII ověřený podpis. Zasílají se pouze listy, kterých se změna týká. Kolek nemusí být, SVJ je od placení soudního poplatku osvobozeno
  2. Aktuální výpis z katastru nemovitostí týkající se SVJ (originál nebo ověřenou kopii)
  3. Originál nebo ověřená kopie zápisu ze schůze shromáždění SVJ o volbě nového výboru včetně prezenční listiny. Pokud v zápisu ze schůze nebude patrné rozdělení funkcí nového výboru, musí být doložen zápis ze schůze výboru, na které k tomuto rozdělení došlo.
  4. Podpisové vzory nových členů
  5. Čestné prohlášení nových členů výboru + ověřený podpis, které musí obsahovat:
  • je plně způsobilý k právním úkonům
  • splňuje podmínky provozování živnosti podle § 8 zák.č. 455/91 Sb.
  • splňuje podmínky podle § 38/obchod.zák.
  • je členem společenství vlastníků jednotek
  • souhlasí se zápisem své osoby do rejstříku společenství vlastníků jednotek