Jak často se musí konat schůze vlastníků?

ÚvodPoradnaČasto kladené dotazyJak často se musí konat schůze vlastníků?

Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Tzn., že nebude-li schůze svolána ze strany výboru (nebo pověřeného vlastníka) a to z jakéholiv důvodu, mohou schůzi svolat sami vlastníci, kteří k tomuto získají alespoň 1/4 hlasů.

Nehledě na výše uvedené, se společenství může sejít kdykoliv uzná za vhodné.