Nerozumím tabulkám konečného vyúčtování, můžete mi prosím podrobně vysvětlit, co čísla znamenají?

ÚvodPoradnaČasto kladené dotazyNerozumím tabulkám konečného vyúčtování, můžete mi prosím podrobně vysvětlit, co čísla znamenají?

Konečné vyúčtování

Správce je povinen jednou ročně provést vyúčtování příspěvků na správu domu a záloh na úhrady za služby za celý dům a dále podle jednotlivých vlastníků bytových jednotek. S konečným vyúčtování seznámí písemně výbor SVJ a vlastníky bytových jednotek ve lhůtě do 4 měsíců od ukončení zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok. V případě vzniku přeplatků vyplývajících z vyúčtování záloh za úhrady služeb převede správce příslušnou částku jednotlivým vlastníkům bytových jednotek dle konkrétně domluvených podmínek.

Tabulka vyúčtování

Vzor a vysvětlení konečného vyúčtování