Hlasování per rollam (mimo zasedání shromáždění)

ÚvodHlasování per rollam (mimo zasedání shromáždění)

Vážení vlastníci, členové SVJ,

současná vládní opatření brání  setkávání se obyvatel, shromáždění vlastníků nevyjímaje. Společenství vlastníků však přesto potřebují řešit (kromě běžných provozních záležitostí), také ty, jež  právě kolektivní rozhodnutí nejvyššího orgánu, tj. shromáždění vlastníků, vyžadují. Jedná se např. o schválení roční účetní závěrky, výsledku hospodaření, nutné investice a opravy přesahující pravomoci výboru. A jediným způsobem, jak tuto situaci řešit, je v současné době hlasování per rollam. Bližší informace o tomto hlasování se dozvíte v krátkém videu, které nechal vzniknout spolek Pro náš dům, z.s. a jež můžete sledovat po kliknutí na přiložený odkaz.

https://youtu.be/fR7SPNL42gA