Mobilní technik

ÚvodDoplňkové službyMobilní technik

Co služba obsahuje?

Služba mobilního technika zajistí příjezd našeho pracovníka k potřebným revizím, opravám, pojistným událostem a veškeré úkony s tím spojené.

Co vám služba přinese?

Služba mobilního technika přináší především komfort a velkou úsporu času. Nebudete již muset plánovat, řešit a zajišťovat, kdo vpustí např. revizního technika do domu a čekat na provedení revize. Nebudete již muset poskytovat součinnost při opravách nebo pojistných událostech. Náš technik (plánovaně a po předchozí domluvě) dorazí do domu a zajistí vše potřebné, např. zdokumentuje stav poškození, předá informace a zajistí spolupráci s technikem pojišťovny, zajistí likvidaci pojistné události. Nebo místo Vás vpustí revizního technika do domu, vyčká na provedení revize, převezme hotovou revizi a následně Vás informuje o výsledku (e-mailem nebo telefonicky).

Co služba neobsahuje?

Služba se vztahuje pouze na společné prostory a SVJ jako takové, nezajišťujeme uvedené činnosti v jednotlivých bytových jednotkách. Nezajišťujeme příjezd našeho technika mimo naši pracovní dobu, o víkendu nebo ve sváteční dny.

Kolik služba stojí?

Službu je možné hradit z fondu oprav a tak vlastníky nestojí žádné výdaje navíc.

Do 39 bytových jednotek  500,- Kč vč. DPH měsíčně
40 až 79 bytových jednotek 750 Kč vč. DPH měsíčně
80 a více bytových jednotek 1.000 Kč vč. DPH měsíčně

Pozn.: službu poskytujeme pouze SVJ vzdálených do 30 km od sídla správce