Návody

Volba výboru

Výbor společenství vlastníků jednotekje statutárním a výkonným orgánem společenství a musí být alespoň tříčlenný, tedy pokud klesne pod tři členy, musí se třetí člen buď dovolit nebo postupovat dle popisu níže. 05.02.2013 více

Změna vlastníka bytové jednotky

Podle zákonného ustanovení je vlastník nemovitosti povinen skutečnost o nabytí nemovitosti oznámit statutárnímu orgánu společenství (výbor, pověřený vlastník). 05.02.2013 více

Změna správce

Co musí udělat výbor společenství vlastníků? 05.02.2013 více