Často kladené dotazy

ÚvodPoradnaČasto kladené dotazy

K čemu vlastně potřebujeme správce?

Správce je váš "člověk" zvenčí, nestranný subjekt, který zabezpečuje správný chod domu. 01.02.2013 více

Komu mám oznámit změnu osobních údajů?

Běžné změny, kterými jsou například změna příjmení, změna zasílací adresy, apod., je nutné oznámit nejen výboru společenství, ale také správci domu. 05.02.2013 více

Proč a kdy musím hlásit změnu počtu osob v bytě?

Změnu v počtu osob byt užívající nahlašte prosím správci nebo výboru společenství a to v měsíci, kdy změna nastala 05.02.2013 více

Kdy musím zaplatit daň z nemovitosti?

Pokud jste v průběhu roku koupili (nebo dostali darem) nemovitost, máte do konce ledna následujícího roku povinnost podat na příslušný finanční úřad daňové přiznání k dani z nemovitosti. 05.02.2013 více

Skončilo funkční období výboru a shromáždění opět zvolilo do funkcí stejné vlastníky. Je nutné provést změnu v Obchodním rejstříku?

Bohužel, jakkoliv se to může zdát zbytečné, skutečně je potřeba podat nový návrh na zápis do OR. 05.02.2013 více

Co vše musíme udělat pro správnou změnu výboru?

Níže uvedené zaslat nebo podat na Krajský soud v Plzni: 05.02.2013 více

Jak často se musí konat schůze vlastníků?

Vlastníci mají povinnost se sejít nejméně 1 x ročně. 05.02.2013 více

Co se od 1.1.2014 změnilo pro bytová družstva?

Přikládáme krátký přehled změn. 12.02.2014 více