Proč a kdy musím hlásit změnu počtu osob v bytě?

ÚvodPoradnaČasto kladené dotazyProč a kdy musím hlásit změnu počtu osob v bytě?

Změnu v počtu osob byt užívající nahlašte, prosím, správci nebo výboru společenství a to v měsíci, kdy změna nastala - došlo-li ke změně v polovině měsíce, bude se nový počet osob počítat od měsíce následujícího.

Ohlášení změny počtu osob v bytě je velice důležitá informace nejen pro výbor společenství, ale i pro správce domu. A to z důvodu, že se jedná o jeden z hlavních parametrů, potřebný pro správné vyúčtování některých služeb - zejména elektřiny společných prostor, výtahu a svozu odpadu. Ve skutečnosti není z tohoto hlediska důležitý počet osob s trvalým pobytem, ale právě počet osob, které byt skutečně užívají a služby odebírají.  

Zároveň doporučujeme se změnou počtu osob upravit zálohy na služby, aby na konci roku nevznikl vysoký přeplatek nebo nedoplatek.